ТУУЛ ГОЛЫН БАЙДАЛ

Туул голын Улаанбаатар хотын урдуур хэсгийн орон зайн зураглал

(Баянзүрхийн гүүрнээс Яармагийн гүүр хүртэл)


Туул голын Улаанбаатар хотын урдуур хэсгийн хамгаалалтын бүс, барилга байгууламж

Туул голын эрэгт баригдаж буй “Зүүнбаян Рефайнери” компанийн таун хаус

Баянзүрхийн гүүрнээс доошхи 1 км -ээс эхлэн хагас километр үргэлжилсэн амины орон сууцны хотхон

«Их Тэнгэр» club house хэмээх байгууламж. Их тэнгэрийн амны зүүн хойно, Туулын эрэг дээр.

Амралтын бүс