Энэ сайтын тухай

Энэ бол Mongolx буюу Mongoleaks юм.

Төрийн байгууллага, өндөр албан тушаалтнуудын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах, том эрх мэдэл, өмч хөрөнгө тойрсон хууль бус үйл ажиллагаа, ашиг сонирхлын зөрчлийг илрүүлэх замаар иргэд, олон нийт, татвар төлөгчдийн мэдэх эрхийг хангахад хувь нэмрээ оруулах зорилготой.

Үүний тулд анхаарал татсан асуудал, сэдвээр мэдээлэл цуглуулж хадгалах, шаардлагатай баримт нотолгоог эрж хайх, эрэн сурвалжилж үнэн түүх, бодит байдлыг олж тогтоох цахим орон зай байх болно.

Бид үүнийг иргэн таны оролцоо, дэмжлэгтэйгээр хийнэ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s