+ Дэнжийн 1000-ын бараан захын хувьчлал

Товчхон (Баримтын товчоон)

Зах зээлгүй социалист эдийн засгийн үед цорын ганц зах зээл, зах зээлд орсноос хойш хамгийн том байсан Дэнжийн мянгын бараан захыг 1995 онд “Нарантуул” нэртэй компани өөрөө өөртэйгээ өрсөлдөөд хувьчилж авсан түүх.


1995.07.29. Нийслэлийн өмч хувьчлалын комиссын тогтоол


2005.12.02. Төрийн өмчийн хорооны албан бичиг

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s