Улсын Их Дэлгүүрийн барилга

1961 онд баригдаж ашиглалтанд орсон Улсын Их Дэлгүүрийн барилгын дүр төрх хэвээрээ харагддаг ч түүнийг алхам алхмаар сэмхэн өөрчилсөөр байна. Хувьцааны ихэнхийг эзэмшдэг Номин ХХК баруун ба зүүн хоёр жигүүр дээр нэмж давхар барьж худалдааны танхимаа тэлэхдээ хэдэн арван жилийн турш тэнд байршуулж ирсэн түүхт хоёр оны тоог дээш зөөж барилгын орой руу шилжүүлжээ. Бас эхний он бараг хагас зуун жилийн турш солигдоогүй, 1921 он байсныг 1924 болгосноор улс төрийн хувьд “алдаа”-г зассан байна.    

1970 оны зун ↓ 


2020 оны 2-р сар ↓